renovera vinter

Renovera parkeringen för att klara snön

Vi vet aldrig i förväg hur mycket snö det kommer att bli i år. Trots detta borde det inte komma som en överraskning för svenskar med parkeringsplats att det kan bli svårt att få ut bilen efter och under en snöstorm. Med rätt typ av renovering så blir det mycket enklare att få bort snön och få ut bilen.

Kraftiga snöfall är ingen lek

Det finns goda anledningar till att vi måste vara snabba med korrekt snöröjning när snön blåser in över vårt land. Det räcker inte med halkskydd i trappa och broddar på skorna. En snöansamling kan innebära säkerhetsrisker såväl som svårigheter att komma åt ditt fordon.

Om du snabbt måste ta dig till sjukhuset så kan ju snön som täcker din uppfart och parkering vara livsfarlig!

Se till att fasaden är fri från farliga lösa delar

Förberedelsen för vintern börjar långt innan snön är på väg. Det kan till exempel vara viktigt att beställa undersökning av fasaden såväl som fasadtvätt för att se till att det inte finns lösa delar. När det blir snöstorm så kan en skadad fasad med lösa delar bli livsfarlig och leda till att det som finns på parkeringen under fasaden skadas.

fasaden
Ta hand om fasaden innan snön kommer!

Fasaden och taket går hand i hand. Tvättas fasaden bör även taket med takpannor och stuprännor ses över. Dessa ska renoveras i god tid för att undvika att de blir problem då snön faller kraftigt över uppfarten och parkeringen.

Renovera din parkeringsplats med tanke på snön

Lyckligtvis finns det sätt att renovera din parkeringsplats för att bättre hantera tung snö och göra vintermånaderna mer hanterbara. Om du renoverar och gör i ordning din privata parkeringsplats för att klara kraftiga snöfall så kan du hålla den funktionell hela vintern. Detta tillsammans med rätt verktyg som snöhyvel och kläder för att skotta är en god investering i familjens säkerhet.

snö på väg
När snön kommer gäller det att din privata väg såväl som parkeringen är redo för det!

Utvärdera och justera parkeringsplatsens lutning

För att effektivt hantera kraftigt snöfall är det avgörande att bedöma lutningen på din parkeringsplats. Helst bör din parkeringsplats ha en liten lutning bort från ditt hem eller garage för att underlätta korrekt dränering och förhindra att smältande snö tränger in i din fastighet.

Detta är ju samma tänk som du har då du renoverar ett badrum eller inreder med ny garageinredning i garaget. Vatten måste rinna åt rätt håll och detsamma gäller snö. Överväg vid behov att omgradera din parkeringsplats för att uppnå den optimala lutningen för effektiv snöhantering.

Välj rätt material för parkering och uppfart

Materialet som används för din parkeringsplats kan avsevärt påverka dess förmåga att hantera tung snö. Många halkolyckor på vintern sker just hemmavid då du går på parkering och uppfart.

Några alternativ att överväga inkluderar:

Genomsläpplig beläggning: Denna typ av beläggning tillåter vatten från smält snö att rinna genom ytan. det vilket förhindrar bildandet av is och hala förhållanden. Genomsläppliga material inkluderar porös asfalt, genomsläpplig betong och genomsläpplig stenbeläggning.

Uppvärmda uppfartssystem: Att installera ett uppvärmt uppfartssystem under din parkeringsplats kan hålla området snöfritt och säkert under hela vintern. Dessa system använder elektriska värmeelement eller vattenslangar för att värma ytan samt smälta snö och is vid kontakt med underlaget.

Installera rätt typ av dräneringssystem

Effektiv dränering är avgörande för att hantera kraftiga snöfall på din parkeringsplats. Installera ett dräneringssystem, till exempel ett franskt avlopp eller dikesavlopp, för att samla upp och omdirigera vatten bort från din parkeringsplats och förhindra isbildning.

Korrekt dränering skyddar inte bara din parkeringsplats. Den kan också förhindra skador på ditt hems grund. Detta är en viktig investering om du ska göra om på parkeringen och uppfarten.

Här förbereds parkeringsyta på tomten med tanke på snön som sedan kommer:

Inkludera snölagringsområden i planen för uppfarten

När du renoverar din parkeringsplats och uppfart ska du överväga att utse specifika områden för snöförvaring. Tilldela utrymme längsmed omkretsen av din parkeringsplats för snö efter att den har röjts. Genom att ha utsedda snöförvaringsutrymmen kan du säkerställa att din parkeringsplats förblir fri och funktionell under hela vintersäsongen.

Installera hållbara snöskydd

Snöskydd kan hjälpa till att förhindra snö från att driva ner på din parkeringsplats och minska mängden snö du behöver röja bort. Överväg att installera snöstängsel som är speciellt utformade för att bromsa vindhastigheter och få snö att samlas i specifika områden. Placera snöstängsel motvinds mot din parkeringsplats för att hålla den fri från drivande snö.

Välj effektiv snöröjningsutrustning

Att investera i effektiv snöröjningsutrustning kan göra underhållet av din parkeringsplats mycket enklare under ett kraftigt snöfall. Överväg att köpa en snöslunga eller plogtillbehör till ditt fordon för att hjälpa till att röja snö snabbare och mer effektivt.

Ha dessutom ett lager av issmältning eller sand till hands för att förbättra greppet och förhindra hala förhållanden på din parkeringsplats. Detta kan komma väl till pass då det är bråttom eller bara då du vill komma till jobbet i tid efter en natts idogt snöfall.

Här är några exempel på riktigt bra snöslungor:

Underhåll närliggande träd och buskar

Träd och buskar som omger din parkeringsplats kan bli problematiska vid kraftigt snöfall. Detta eftersom grenar kan gå av under tyngden av snö och falla ner på din parkeringsplats. För att förhindra skador och upprätthålla säkerheten ska du trimma regelbundet och ta bort eventuella döda eller döende träd och buskar nära din parkeringsplats.