lyckad renovering

De viktigaste punkterna för lyckad renovering

Renoveringen är på gång och kanske känner du att det ändå hade varit bättre att fortsätta leva med trasigt golv, läckande tak eller icke-fungerande bastu. Bara tanken om att leva i ett hem som renoveras kan få dig att rysa. Du drömmer ju om tiden då renoveringen är klar inte om att få fram pengarna och leva i husbilen.

Många husägare ställs inför frågan om hur de bäst ska finansiera sitt renoveringsprojekt. Du vill mycket men det är inte säkert att ditt bankkonto har resurserna som krävs för att infria dina önskemål. Ett alternativ som erbjuder flexibilitet är att utöka bolånet för renovering vilket kan ge tillgång till nödvändiga medel utan att behöva ta ett separat lån.

När din renovering ökar hemmets trivsel och värde så kan det vara värt att öka bolånet på detta vis. Finansieringen är onekligen en av de allra viktigaste punkterna att ha koll på men låt oss se på fler punkter som du bör ha benat ut för att lyckas med din renovering!

Förberedelser inför renovering – se över hemmets skick

Innan penslar doppas för att lacka köksluckor och kakel väljs ut från Byggfabriken i Göteborg är det avgörande att se över husets nuvarande skick. En grundlig husbesiktning ger viktig information om eventuella akuta åtgärder som behöver prioriteras.

Ett läckande tak eller fukt i grunden kan leda till omfattande fuktskador i stommar såväl som trägolv och bör åtgärdas omedelbart för att förhindra ytterligare skador och kostnader. Identifiering av dessa problem är första steget i renoveringsprocessen.

fuktskada
Ta hand om fuktskadan först!

Se över ventilation och inomhusklimat

Ett väl fungerande ventilationssystem är fundamentalt för ett hälsosamt inomhusklimat. Ventilationen spelar en central roll i att förebygga fuktskador och mögel. Detta särskilt om huset genomgår energibesparande åtgärder som tilläggsisolering.

Det är viktigt att ventilationen hanterar husets luftomsättning effektivt och att alla åtgärder för att förbättra inomhusklimatet inte kompromissar med detta system. Oavsett om du ska renovera badrum, kök eller vardagsrum så är detta en viktig punkt att se över. När renoveringen väl sker är det hög tid att förbättra eller att förändra.

Om du vill lyckas med din renovering så bör du se helheten. Det handlar inte bara om att ta bort en vägg eller byta ut inredning. Det handlar också om att skapa en hälsosam plats där det blir trivsamt och säkert att vistas.

Renovering av våtrum och kök

Renovering av våtrum och kök är inte bara en fråga om estetik utan även om funktion och säkerhet. Fuktsäkerhet är centralt för att undvika skador på husets struktur och för att uppfylla kraven från försäkringsbolag.

Kökets design påverkar både husets energieffektivitet och dagliga trivsel. Det är därmed viktigt att välja rätt material och installationer och att anlita auktoriserade installatörer för att säkerställa att arbetet utförs korrekt. Håll utkik efter GVK certifikat! Notera detta redan nu innan du har bokat in hantverkaren som ska jobba med ditt badrum och kök.

köksrenovering

Radon är en osynlig hälsorisk

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som kan utgöra en allvarlig hälsorisk. Detta särskilt för barn och vid långvarig exponering. Det är därför väsentligt att kontrollera radonvärdena i hemmet och vidta åtgärder om nivåerna överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m³.

Att hantera radon är en viktig del av renoveringsprocessen för att säkerställa en trygg inomhusmiljö. Ta upp frågan med den som ska genomföra jobbet åt dig. Se om det går att göra en analys av ditt hems miljö för att eventuellt planera in någon form av sanering som en del av renoveringen.

Det kommer kanske att kosta mer men ponera att du längre fram kan visa att du faktiskt har sett över säkerheten och att ditt hem inte har farliga ämnen som radon och aspets.

Estetik och funktion i harmoni

Renoveringens sista fas innebär ofta estetiska förändringar som att flytta väggar eller måla om. Dessa åtgärder kan förvandla ett hus till ett verkligt hem och speglar personliga preferenser och stil.

Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa förändringar bör komma efter de mer strukturella och energibesparande åtgärderna för att säkerställa ett hållbart och funktionellt slutresultat. Om du först fokuserar på det estetiska finns risken för att din renovering inte blir så lyckad som du hade önskat.

Tänk på detta vis. Om du målar om innan du åtgärdar fuktskadan i källaren så är risken stor att den nya färgen snart flagnar och då måste du börja om från början igen.

Ditt hem och din framtid

Att renovera hemmet är en stor investering, både ekonomiskt och emotionellt. Det är viktigt att närma sig projektet med omsorg och kunskap för att skapa ett säkert, energieffektivt och trivsamt hem.

Genom att fatta välgrundade beslut och anlita professionell hjälp när det behövs kan renoveringsprocessen leda till ett hem som står sig väl i framtiden. Så skynda långsamt och tänk igen om alla bitar som du borde ta tag i när du ändå ska renovera.